Fuldaer Zeitung, April 2023
Fuldaer Zeitung, April 2023
Schlitzer Bote vom 14.09.2022
Schlitzer Bote vom 14.09.2022

Fuldaer Zeitung vom 28.Juni 2022
Fuldaer Zeitung vom 28.Juni 2022Oberhessische Presse, Extrablatt vom 12.06.2019
Oberhessische Presse, Extrablatt vom 12.06.2019

Fuldaer Zeitung, Januar 2019
Fuldaer Zeitung, Januar 2019


Fuldaer Zeitung März 2018
Fuldaer Zeitung März 2018